Beste donateurs, vrienden van Floralia

Het innen van de donatiegelden voor onze vereniging van € 10,= per jaar  vindt over het algemeen plaats op 3 manieren, t.w.: 1. Het overmaken per bank, 2. Het ophalen ervan door onze bezorger van het clubblad en ten 3e het cash afgeven aan de penningmeester. Aangezien de situatie nu zo is dat contacten zoveel mogelijk vermeden moeten worden, lijkt het ons niet verstandig en wenselijk iemand van onze vrijwilligers bij u thuis komt gelijktijdig met het brengen van ons clubblad voor het in ontvangst nemen van het donorgeld. Ook wij zullen ons moeten houden aan de geldende maatregelen. 

Daarom vragen wij u, wilt u a.u.b. uw jaarlijkse donatie over maken per bank op onze rekening nr NL17 RABO 0309 4345 99, bij voorbaat onze hartelijke dank. Uw bijdrage aan onze vereniging is van wezenlijk belang voor het functioneren van de tuin.

============================

 

Onze vrijwilligers zijn op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag overal in de tuin aanwezig om deze voor het nieuwe seizoen in te richten.

Daarbij kunnen zij best hulp gebruiken!

Vooral manlijke vrijwilligers hebben we nodig! Bij de dames hebben we het afgelopen jaar al meerdere nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Dus, als u tijd over heeft, gepensioneerd bent en niet achter de geraniums wilt zitten; meld u dan aan.

Wij hebben voor iedereen op onze grote tuin wat te doen en voor iedereen werk op zijn eigen niveau.